Program „Nie pal przy mnie proszę”.
Wpisany przez pedagodzy szkolni   
poniedziałek, 13 lutego 2012

 

W naszej szkole, jest realizowany program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klas III SP oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Harmonogram działań programowych „Nie pal przy mnie, proszę”

realizowanych w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie

w roku szkolnym 2011/2012 (w klasach III)

Lp.

Zakres działań

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Udział szkolnego koordynatora w szkoleniu przygotowującym do realizacji zadań programowych, zorganizowanych przez powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną.

Szkolenie

Tematyka szkolenia:

Program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę”.

Szkolny

koordynator

Styczeń 2012r.

2.

Poinformowanie nauczycieli o realizacji programu „Nie pal przy mnie proszę”.

Przedstawienie założeń programu.

Umieszczenie informacji w pokoju nauczycielskim.

Szkolny

koordynator

Styczeń 2012r.

3.

Opracowanie harmonogramu działań programowych.

Umieszczenie harmonogramu na stronie internetowej szkoły.

Szkolny

koordynator

Styczeń/Luty

2012r.

4.

Poinformowanie rodziców o udziale szkoły w ogólnopolskim programie „Nie pal przy mnie proszę”.

 

Zebranie z rodzicami.

List do rodziców.

Wychowawcy klas

Szkolny koordynator

Styczeń 2012r.

5.

Prowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych w programie edukacji antytytoniowej dla klas I – III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie proszę” oraz własne.

Zajęcia w klasach.

Wychowawcy

Szkolny koordynator

Marzec/

Kwiecień 2012r.

6.

Przygotowanie gazetki na korytarzu szkolnym „Hej małolaty palenie papierosów to same straty”

 

Szkolny

koordynator

Marzec 2012r.

7.

Pogadanka dla rodziców nt szkodliwości palenia.

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

Marzec 2012r.

8.

Kolorowanki antytytoniowe.

Zajęcia klasowe.

Wychowawcy klas

 

Kwiecień 2012r.

9.

Przeprowadzenie zajęć plastycznych dotyczących profilaktyki antytytoniowej.

Wykonanie plakatów

Ekspozycja prac

Wychowawcy klas

 

Kwiecień 2012r.

10.

Opracowanie sprawozdania z realizacji programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie proszę”. Wysłanie sprawozdania  do Państwowej Stacji  Sanitarno - Epidemiologicznej

Ewaluacja działań programowych realizowanych w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie w roku szkolnym 2011/2012

Wyciągnięcie wniosków z realizacji programu.

Szkolny

koordynator

przy współpracy z wychowawcami klas  III

 

Maj 2012r.

"Nie pal przy mnie, proszę..." - prezentacja.

 

List do rodziców

Wielce Szanowni Rodzice!

W szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, będzie realizowany program profilaktyki palenia tytoniu.

Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych wątpliwości!

Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.

Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało już palić?

A może już pali?

Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?

PAMIĘTAJ:

 • Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.
 • Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi dorosłych – do nałogowego palenia!
 • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.
 • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

 • Ponieważ palą koledzy

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne

Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć “nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

 • Ponieważ czują się słabi mało wartościowi

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.

Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu – palenie jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.

 • Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.

Nasz program ukierunkowany jest na:

 • uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników;
 • uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;
 • kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności.

A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.

 

Przykład jest najbardziej zaraźliwy.


 

Edukacja antytytoniowa dla uczniów klas III SP ,,Nie pal przy mnie, proszę”

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej, ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap w życiu. Styl życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia miały przede wszystkim charakter zabawy. Teraz główną formą aktywności staje się nauka. Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Często spotyka się ze starszymi uczniami, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz świadczy o przynależności do grupy starszych kolegów.

Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego (na podstawie Raportu: ,,Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce”, WHO, Warszawa, 2009r), czyli na palenie bierne. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej.

GŁÓWNYM CELEM edukacji antytytoniowej dla uczniów klas III ,,Nie pal przy mnie, proszę” jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE  SZCZEGÓŁOWE:

 • U porządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia;
 • Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 1. CO TO JEST ZDROWIE?
 2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
 3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
 4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
 5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

W zajęciach warsztatowych stosuje się:

1.     Metody aktywizujące np.:

- burza mózgów

- ćwiczenia oddechowe

- wizualizacja

- drama.

2. Pracę w małych grupach polegającą na współpracy – dzieci prowadzą    dialogi, konfrontują wiedzę.

3. Nauczyciel odgrywa rolę doradcy i koordynatora wspierającego dzieci, a nie osoby kontrolującej.

4. Czas przeznaczony na realizację zajęć wynosi łącznie siedem jednostek lekcyjnych.

ADRESATAMI programu są uczniowie klas trzecich.

KOORDYNATORZY: Pedagodzy szkolni – Natalia Siwica, Małgorzata Kiljan

REALIZATORZY: Wychowawcy klas trzecich – Elżbieta Suska, Dorota Cieplik, pedagodzy szkolni.

TERMIN REALIZACJI: od stycznia 2011r. do maja 2012r.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Opis: http://www.europrzyjaciele.neostrada.pl/PSzk/index.php/pal.png
 

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Grupa Tauron | Południowy Koncern Węglowy